დმანისის მუნიციპალიტეტი
ოფიციალური ვებგვერდი
0360 22 24 64
ცხელი ხაზი
 • დმანისის სიონი
  დმანისის სიონი
 • დმანისის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობა
  დმანისის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობა
 • დმანისის ნაქალაქარის კონცხი.ხედი ჩრდილოეთიდან
  დმანისის ნაქალაქარის კონცხი.ხედი ჩრდილოეთიდან

მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებში  - ქეთევან მარტიაშვილი - ტელ: 599 85 67 09.;

მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი იურიდიულ საკითხებში - მალხაზ გვიჩიანი – ტელ:  599 85 67 76;

მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის საკითხებში - თეიმურაზ მენთეშაშვილი - 599 86 66 93;

ვრცლად

დმანისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში წარმომადგენლების კოორდინაციის განყოფილების მეორე რანგის მეორე სტრუქტურული ერთეულის უფროსი - თემური ზურაბიშვილი 599 85 67 29.

 • ქ. დმანისი - ქ.დმანისი წმ.ნინოს ქ.41 ოქრიაშვილი აკაკი 577 18 55 05;
 • ამამლო - სოფ.ამამლო მამედოვი მუბარიზ 599 85 67 22;
 • გომარეთი - სოფ.გომარეთი ბერუაშვილი ჯემალი 599 85 67 24;
 • იფნარი - სოფ.იფნარი მამედოვი არიფ 599 85 67 35;
 • ოროზმანი - სოფ.ოროზმანი მურადოვი ბახრამ 599 85 67 38;  
 • საკირე - სოფ.საკირე  ვაჟა ნონიაშვილი 555 31 19 78;
 • დიდი დმანისი - სოფ.დიდი დმანისი ტატუაშვილი კახა 599 85 67 10 :
 • ირგანჩაი - სოფ.ირგანჩაი გასიმოვი აზერ 591 70 03 41;
 • მაშავერა - სოფ.მაშავერა შალვა ზურაბიშვილი  599 85 67 13 ; 
 • განთიადი - სოფ.განთიადი ოკმელაშვილი ავთანდილ 599 85 67 32 ;  
 • კიზილქილისა - სოფ.კიზილქილისა ნამაზოვი ვაქილ 599 85 67 16;  
 • სარკინეთი - სოფ.სარკინეთი თეთრაძე ბიჭიკო 599 85 67 07;  
 • გუგუთი - სოფ.გუგუთივახო  ბარბაქაძე დავით 598 17 10 67;  
 • კარაბულახი - სოფ.ზემო კარაბულახი მიქაილოვი ქამანდარ 599 85 68 09 ;  
 • დმანისის თემი - ქ.დმანისი მ.კოსტავას ქ.4 აკიფ ორუჯოვი 599 85 68 89 ;  
 • კამარლო - სოფ.კამარლო ოვჩიევი მამედ 599 85 67 30.
ვრცლად
2017-09-18

ავთანდილ დევნოზაშვილი მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მონიტორინგისა და შიდა კონტროლის საკითხებში - ტელ: 599 85 68 10

ვრცლად
 • მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სპორტის საკითხებში - ნიკა ქართველიშვილი 598 49 39 92;
 • მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სპორტის საკითხებში - შუქრი ჩხეტიანი - 599 85 67 72;
 • მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი განათლებისა და კულტურის საკითხებში სოფიკო ავალიანი – 599 95 66 94.
ვრცლად

ბიუჯეტის დაგეგმვისა და საბუღალტრო აღრიცხვის მეორე რანგის მეორე სტრუქტურული ერთეულის უფროსი - ლიანა მურჯიკნელი - 5 99 85 66 85;

ბიუჯეტის დაგეგმვისა და საბუღალტრო აღრიცხვის განყოფილების მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  საბიუჯეტო აღრიცხვის საკითხებში - მარინე დაუთაშვილი 599 85 67 57;

მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი შესყიდვების საკითხებში - თამუნა ნინიაშვილი 599 85 67 97;

მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი შესყიდვების საკითხებში - ეკა ციხელაშვილი 551 08 28 44;

ბიუჯეტის დაგეგმვისა და საბუღალტრო აღრიცხვის განყოფილების  მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  ბიუჯეტის დაგეგმვის საკითხებში - ნინო კავლელაშვილი 599 85 67 88;

ბიუჯეტის დაგეგმვისა და საბუღალტრო აღრიცხვის განყოფილების მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სპეციალისტი სახაზინო მომსახურების საკითხებში - ეთერი ცინდელიანი;

ვრცლად
 • მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მშენებლობისა და სივრცითი მოწყობის საკითხებში - მთავარი არქიტექტორი მარიამ ციხელაშვილი - 593 40 21 13;
 • მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი კომუნალური მეურნეობის საკითხებში - ვლადიმერ ჯინჭარაშვილი - 571 01 91 39;
 • მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ქონების მართვის საკითხებში - ლია ციხელაშვილი - 599 85 67 60'
 • მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სტატისტიკური აღრიცხვის საკითხებში - ეთერ ნარსავიძე – 599 85 68 03.
 • მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაზე ზედამხედველობის საკითხებში ზურაბ ოქრიაშვილი - ტელ:599 31 42 00.
 • მეოთხე რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - ლევან  მანთაშაშვილი - ტელ: 591 70 02 83.
ვრცლად
2017-09-12

დევნოზაშვილი მზია - მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სოციალური მომსახურების საკითხებში; ტელ: - 599 85 67 68; მომსახურება სოციალურ საკითხებთან დაკაშირებული პრობლემების მოგვარება, სამედიცინო სტაციონარული დოკუმენტაციის მოწესრიგება დასაფინანსებლად;

კვიციანი დალი  - მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი დევნილთა და იძულებით  გადაადგილებულ პირთა მომსახურების საკითხებში; ტელ - 599 85 67 66; მომსახურების გაწევა დევნილთა და  იძულებით გადაადგილებულ პირებზე,  ონ ლაინ რეჟიმში   საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროსთან კონტაქტი.

დევნოზაშვილი რომან - მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ვეტერანთა  მომსახურების საკითხებში; ტელ: - 599 85 67 59; მომსახურების გაწევა ვეტერანებზე, მათი შეკრება საჭიროებიდან გამომდინარე და  მოთხოვნის შესაბამისად მათი განაცხადების გადაგზავნა ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურში.

ვრცლად
2017-09-12

ალბერტ ვიბლიანი - მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მობილიზაციის საკითხებში. ტელ. 599 856 753.

სამობილიზაციო რესურსის აღრიცხვა. მობილიზაციის გამოცხადების შემთხვევაში დადგენილი წესით სამხედრო სამსახურში გაწვევის ორგანიზება, მოქალაქეთა შეტყობინება და გამოცხადება შეკრების პუნქტებში ან სამხედრო ნაწილებში.

რომან ოქრიაშვილი - მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი გაწვევის საკითხებში. ტელ. 599 856 754.

წვევამდელთა სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევის, გამწვევი კომისიის სხდომის გამართვის ორგანიზება. წვევამდელთა პირადი საქმეების წარმოება, შემკრებ-გამანაწილებელ ცენტრში მუდმივმოქმედ სამხედრო სამედიცინო საექსპერტო კომისიაზე წარდგენა.

დავით ჩხვიმიანი - მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი რეზერვისტთა აღრიცხვის საკითხებში. ტელ. 597 733 211.

რეზერვისტების, სატრანსპორტო საშუალებების აღრიცხვა. მობილიზაციის გამოცხადების შემთხვევაში მოქალაქეთა შეტყობინება და გამოცხადების უზრუნველყოფა შეკრების პუნქტებში ან სამხედრო ნაწილებში.

გოჩა დევდერიანი - მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი პირველადი სამხედრო აღრიცხვის საკითხებში. ტელ. 599 033 094.

მოქალაქეთა შეტყობინება კომისიაზე გამოცხადების შესახებ. პირველად სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანა, პირადი საქმეების შექმნა.

რამაზ ჭყონიძე - მესამე რანგის მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი წვევამდელთა აღრიცხვის საკითხებში. ტელ. 599 856 756.

წვევამდელთა პერსონალური და რაოდენობრივი აღრიცხვა მათი საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით. თვითმმართველი ერთეულიდან გასული და შემოსული წვევამდელების აღრიცხვიანობის განხორციელება.

საქმისწარმოების, შემოსული კორესპონდენციის მიღება, რეგისტრაციაში გატარება და აღრიცხვა.

 

ვრცლად
 

2017 ოქტომბერი
ორშსამოთხხუთპარშბკვ
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
 
სიახლეები
ოქტ 09 ორშ 2017
311