დმანისის მუნიციპალიტეტი
ოფიციალური ვებგვერდი
0360 22 24 64
ცხელი ხაზი
  • დმანისის სიონი
    დმანისის სიონი
  • დმანისის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობა
    დმანისის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობა
  • დმანისის ნაქალაქარის კონცხი.ხედი ჩრდილოეთიდან
    დმანისის ნაქალაქარის კონცხი.ხედი ჩრდილოეთიდან

1. მანისის N1 საჯარო სკოლა. (საშუალო).

2. დმანისის N2 საჯარო სკოლა. (საშუალო).

3. დმანისის N3 საჯარო სკოლა. (საშუალო).

4. სოფელ გომარეთის საჯარო სკოლა. (საშუალო).

5. სოფელ განთიადის საჯარო სკოლა. (საშუალო).

6. სოფელ ბოსლების საჯარო სკოლა. (საშუალო).

7. სოფელ დიდი დმანისის საჯარო სკოლა. (საშუალო).

8. სოფელ ჯავახის საჯარო სკოლა. (საშუალო).

9. სოფელ მაშავერის საჯარო სკოლა. (საშუალო).

10. სოფელ გუგუთის საჯარო სკოლა. (საშუალო).

11. სოფელ ზემო კარაბულახის საჯარო სკოლა. (საშუალო).

12. სოფელ ზემო ოროზმანის საჯარო სკოლა. (საშუალო).

13. სოფელ ქვემო ოროზმანის საჯარო სკოლა. (საშუალო).

14. სოფელ კიზილქილისის საჯარო სკოლა. (საშუალო).

15. სოფელ ამამლოს საჯარო სკოლა. (საშუალო).

16. სოფელ ირგანჩაის საჯარო სკოლა. (საშუალო).

17. სოფელ იაღუფლოს საჯარო სკოლა. (საშუალო).

18. სოფელ აზკაკლიანის საჯარო სკოლა. (საბაზო).

19. სოფელ კამიშლოს საჯარო სკოლა. (საბაზო).

20. სოფელ კიზილაჯლოს საშუალო სკოლა. (საბაზო).

21. სოფელ კამარლოს საჯარო სკოლა. (საბაზო).

22. სოფელ იფნარის საჯარო სკოლა. (საბაზო).

23. სოფელ ბაზაქლოს საჯარო სკოლა. (საბაზო).

24. სოფელ საფარლოს საჯარო სკოლა. (საბაზო).

25. სოფელ პანტიანის საჯარო სკოლა. (საბაზო).

26. სოფელ ტნუსის საჯარო სკოლა. (საბაზო).

27. სოფელ დაგარახლოს საჯარო სკოლა. (საბაზო).