დმანისის მუნიციპალიტეტი
ოფიციალური ვებგვერდი
0360 22 24 64
ცხელი ხაზი
  • დმანისის სიონი
    დმანისის სიონი
  • დმანისის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობა
    დმანისის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობა
  • დმანისის ნაქალაქარის კონცხი.ხედი ჩრდილოეთიდან
    დმანისის ნაქალაქარის კონცხი.ხედი ჩრდილოეთიდან

1. ქ.დმანისის N1 საბავშვო ბაღი. (ქ.დმანისი 9 აპრილის ქ.N3).

2. ქ.დმანისის N2 საბავშვო ბაღი. (ქ.დმანისი ვაჟა-ფშაველას ქ.39).

3. სოფ.განთიადის საბავშვო ბაღი. (სოფ.განთიადი). 4. სოფ.ჯავახის საბავშვო ბაღი. (სოფ.ჯავახი).

5. სოფ.ვარდისუბნის საბავშვო ბაღი. (სოფ.ვარდისუბანი).

6. სოფ.მაშავერის საბავშვო ბაღი. (სოფ.მაშავერა).

7. სოფ.გომარეთის საბავშვო ბაღი. (სოფ.გომარეთი).

8. სოფ.ბოსლების საბავშვო ბაღი. (სოფ.ბოსლები)